Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:18
-00:29:04
+00:43:57
7578 2640
K20 : 704
220 / 233
-00:11:07
+00:42:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii