Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:59
-00:42:23
+00:30:38
5204 3912
M20 : 767
131 / 206
-00:32:08
+00:23:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii