Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:08
-00:41:14
+00:31:47
5500 1437
K30 : 703
239 / 355
-00:23:24
+00:29:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii