Weronika Kurleto

Coface / Coface
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:01:03
-00:43:19
+00:29:42
4949 1166
K20 : 310
1 1
145 / 260
-00:34:36
+00:27:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii