Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:12
-00:36:10
+00:36:51
6580 2029
K30 : 976
296 / 350
-00:26:21
+00:31:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii