Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:31
-00:28:51
+00:44:10
7597 2652
K20 : 710
193 / 206
-00:18:36
+00:37:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii