Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:06
-00:42:16
+00:30:45
5252 1314
K30 : 638
230 / 350
-00:32:27
+00:25:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii