Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:54:20
-00:50:02
+00:22:59
2727 355
K30 : 175
121 / 341
-00:33:01
+00:18:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii