Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:04
-00:37:18
+00:35:43
6397 1929
K20 : 514
196 / 260
-00:28:35
+00:33:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii