Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:01
-00:37:21
+00:35:40
6386 1924
K20 : 512
160 / 206
-00:27:06
+00:28:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii