Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:50
-00:35:32
+00:37:29
6692 2092
K20 : 550
207 / 260
-00:26:49
+00:35:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii