Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:47
-00:35:35
+00:37:26
6685 4595
M20 : 894
205 / 260
-00:26:52
+00:35:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii