Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:27
-00:43:55
+00:29:06
4774 1082
K30 : 535
214 / 341
-00:26:54
+00:24:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii