Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:17
-00:38:05
+00:34:56
6230 1831
K20 : 486
186 / 260
-00:29:22
+00:32:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii