Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:22
-00:36:00
+00:37:01
6616 2048
K20 : 539
194 / 233
-00:18:03
+00:35:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii