Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:57
-00:41:25
+00:31:36
5472 1423
K20 : 374
140 / 206
-00:31:10
+00:24:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii