Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:05
-00:42:17
+00:30:44
5247 1313
K30 : 637
229 / 355
-00:24:27
+00:28:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii