Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:06
-00:33:16
+00:39:45
7073 2320
K40 : 462
260 / 284
-00:13:02
+00:32:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii