Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:23
-00:40:59
+00:32:02
5570 1473
K20 : 384
168 / 260
-00:32:16
+00:29:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii