Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:13
-00:44:09
+00:28:52
4700 1048
K30 : 516
209 / 341
-00:27:08
+00:24:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii