Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:29
-00:42:53
+00:30:08
5063 1212
K20 : 322
143 / 233
-00:24:56
+00:28:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii