Katarzyna Sobotka

OAZA TEAM / OAZA
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:05:15
-00:39:07
+00:33:54
5997 1707
K20 : 452
2 3
152 / 206
-00:28:52
+00:27:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii