Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:41
-00:40:41
+00:32:20
5641 1507
K20 : 393
160 / 233
-00:22:44
+00:31:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii