Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:15
-00:44:07
+00:28:54
4710 1055
K30 : 521
205 / 355
-00:26:17
+00:26:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii