Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:04
-00:31:18
+00:41:43
7347 2484
K30 : 1156
327 / 350
-00:21:29
+00:36:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii