Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:16
-00:42:06
+00:30:55
5308 1346
K30 : 654
241 / 340
-00:25:55
+00:25:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii