Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:11
-00:47:04
+00:31:18
4157 3598
171 / 260
-00:36:15
+00:26:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii