Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:12:31
-00:35:44
+00:42:38
5883 4663
110 / 126
-00:25:15
+00:32:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii