Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:55
-00:43:27
+00:29:34
4911 1142
K20 : 301
122 / 206
-00:33:12
+00:22:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii