Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:57
-00:47:18
+00:31:04
4102 3552
166 / 260
-00:36:29
+00:26:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii