Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:59
-00:33:23
+00:39:38
7051 2308
K20 : 617
181 / 206
-00:23:08
+00:32:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii