Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:59
-00:30:23
+00:42:38
7439 2547
K20 : 680
236 / 260
-00:21:40
+00:40:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii