Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:41
-00:32:41
+00:40:20
7157 2362
K20 : 632
207 / 233
-00:14:44
+00:39:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii