Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:49
-00:38:33
+00:34:28
6127 4346
M20 : 855
176 / 233
-00:20:36
+00:33:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii