Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:01
-00:37:21
+00:35:40
6388 1926
K20 : 513
188 / 233
-00:19:24
+00:34:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii