Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:15:51
-00:27:28
+00:46:10
5968 2142
K30 : 854
1027
186 / 191
-00:13:43
+00:40:05
01:25:16
-00:24:46
+00:54:34
7383 2747
K20 : 690
690
226 / 226
+00:49:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii