Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:24
-00:40:38
+00:38:42
6650 2234
K20 : 586
164 / 181
-00:24:01
+00:37:29
01:06:19
-00:38:03
+00:34:58
6234 1833
K20 : 487
156 / 206
-00:27:48
+00:28:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii