Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:52:04
-00:52:18
+00:20:43
2048 221
K30 : 111
90 / 341
-00:35:17
+00:16:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii