Monika Chojnacka

Prime / P&G
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:07:37
-00:36:45
+00:36:16
6484 1974
K30 : 951
2 1
283 / 341
-00:19:44
+00:32:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii