Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:37
-00:38:45
+00:34:16
6095 1761
K30 : 848
277 / 340
-00:22:34
+00:28:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii