Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:26
-00:45:49
+00:32:33
4432 648
183 / 260
-00:35:00
+00:27:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii