Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:03
-00:40:19
+00:32:42
5729 1550
K20 : 409
146 / 206
-00:30:04
+00:26:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii