Michał Ficenes

SKARBIEC TFI / Skarbiec TFI
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:57:39
-00:46:43
+00:26:18
3820 3132
M20 : 640
1 2
110 / 233
-00:28:46
+00:25:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii