Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:46
-00:42:36
+00:30:25
5145 1264
K20 : 331
154 / 260
-00:33:53
+00:28:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii