Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:11
-00:36:11
+00:36:50
6575 4550
M20 : 887
201 / 260
-00:27:28
+00:34:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii