Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:19:17
-00:25:05
+00:47:56
7846 2822
K20 : 759
229 / 233
-00:07:08
+00:46:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii