Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:58
-00:33:24
+00:39:37
7049 2307
K20 : 616
204 / 233
-00:15:27
+00:38:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii