Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:37
-00:39:45
+00:33:16
5835 1613
K30 : 785
256 / 341
-00:22:44
+00:29:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii