Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:14
-00:44:08
+00:28:53
4709 1054
K20 : 276
134 / 233
-00:26:11
+00:27:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii