Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:09:32
-00:34:50
+00:38:11
6818 2162
K30 : 1023
51
297 / 341
-00:17:49
+00:34:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii